Работилница СВОБОДОЛЕЙ

Себе*познавателни и себе*укрепващи
терапевтични групи,
занимания и събития за смелите и будните
от всички възрасти
в град Самоков, ул. „Македония“ 50

На вашето внимание предлагам

Тематично различни, ежеседмични тренинги и терапевтични групи, насочени към хора с определени потребности, интереси, цели, проблемни зони или съдби както и еднократни събития

Ако за вас сполуката в живота е неимоверно свързана със Свободата:

 • да бъдеш Себе си
 • да следваш мечтите си
 • да откриеш и практикуваш призванието си
 • да водиш изпълнено с любов партньорство
 • да създаваш хармонични взаимоотношения в семейството, работата и обкръжението си
 • да бъдеш осъзнат родител
 • да чувстваш здрава връзка с корените си
 • да водиш живот в изобилие
 • да се чувстваш добре в тялото си

И сте готови да се потрудите за това, сте добре дошли в Работилница Свободолей. Тук вашето себе*познание, себе*обикване и вътрешно израстване, изграждането на здрави навици и полезни умения по пътя към най-пълноценно и истинско „Аз“ ще бъде подпомогнато и ускорено от:

 • групова динамика
 • съвместни преживелищни процеси
 • пространство на съпричастност, споделеност и взаимопомощ.