Психологическа консултация

С общоприетия професионален термин „психологическа консултация“ обозначих едночасовата ни индивидуална среща и съвместна работа – пространството, в което вие ще се посветите на особено важен за вас в дадения момент въпрос. Ще получите яснота, емоционално освобождаване, „центриране“ и нов поглед върху ситуацията, в която се намирате, както и конкретна идея, как да подходите за да се случи промяната, към която се стремите. 

За ваши близки, които не владеят добре български, а немски език, консултацията може да бъде изцяло проведена на немски.

Имате свободата да изберете да ме „срещнете“ по предварителна уговорка:

  • на живо – в моята приемна в гр. Самоков, ул. „Македония“ 50, вход 1;
  • сред природата – в рамките на природен коучинг;
  • онлайн – по Zoom, Skype или Google Meet;
  • по имейл – комуникацията ни може изцяло да протече и в писмена форма, в случай, че желаете да запазите анонимност;
  • Viber, WhatsApp или Telegram 

Цена: 50 лв.

За деца и тийнейджъри, пенсионери и хора в затруднено финансово положение цената е 25 лв.