Група за подкрепа на близките на хора с алкохолизъм и/или друга тежка зависимост „Не си сам“

Всяка събота в Работилница Свободолей е срещата на терапевтична група на близки на хора с алкохолизъм и/или други тежки зависимости. 

Ако се чувствате на предела на силите си, изтощени от грижите, контрола, нездравите отношения, изплашени, изгубили смисъла на живота си, радостта и удовлетворението от него, търсещи и не намиращи отговори отвън, губещи усещането за себе си и собствения си център, просто функциониращи, сякаш неспособни да излезете от засмукващ ви водовъртеж, може би една стъпка, за която още имате сила, е да се присъедините към тази група. 

Целта на тези срещи не е да обогатяваме репертоара си от методи, за да въздействаме на нашия болен зависим близък. 

Работилница Свободолей

Група на близките на хора със зависимости

Зависимостта на един член от семейството не е самостоятелен, изолиран феномен. Тя винаги е израз на заболяване на динамиката на цялото семейство. Ние пряко съдействаме за поддържането или конструктивната промяна на тази динамика. Затова колкото по-наясно сме за подсъзнателните механизми, които ни управляват и ни тласкат да казваме и вършим неща „подпомагащи“ зависимостта на нашия близък, толкова повече сме в състояние да ги отработим и допринесем за качествена промяна в семейната динамика.

Да се погрижим за себе си, да заздравим взаимоотношенията си със самите нас, да осъзнаем и отработим страхове, мотиви, комплекси, които ни държат в съзависимост е път към вътрешната ни свобода, път към живия живот. И когато стъпим на него, ни се подава ръка. 

Както във всяка от терапевтичните групи, тъй и в тази важна предпоставка за участие е нашата безрезервна готовност да се отнесем с:

  • добронамереност
  • съпричастност
  • приемане
  • уважение и
  • търпение към другите участници и процесите, през които те минават.

Само така съвместно създаваме хармонично поле, в което се чувстваме защитени и окуражени да изразяваме чувства си, да обменяме идеи и да споделяме болките и радостите си с отворено сърце.

Провежда се всеки трети понеделник на месеца от 18:00 до 19:30 ч

Тъй като броят на местата е ограничен, ви моля за заявка за участие преди всяка среща чрез кратко съобщение по вайбър или месинджър.

Очаквам ви с вяра в силта ви да претворите действителността си.

Цена: 15 лв.

Група за подкрепа на близките на хора с алкохолизъм и/или друга тежка зависимост „Не си сам“