Методическо богатство

Както не всеки ключ отваря всяка врата, така и не всеки метод отключва портата към мястото, където се крият правилните за нас отговори, нашите най-дълбоки желания и верни решения.

Остри са сечивата, които всеки скулптор използва, за да „освободи“ и извае своя Давид от студения безформен камък. Инструментите му в ръцете на невежа биха били опасно оръжие. Но държани от майстора, те се превръщат в продължение на неговите ръце, неговото дихание, неговия сърдечен ритъм, неговия ясен поглед.

Като психолог и холистичен терапевт осъзнавам в пълна сила доверието, което ми гласувате, допускайки ме във вашата Вселена. Затова избирам изключително внимателно и отговорно, с усет и вещина техниката, с която ще ви поведа да изследвате дълбините й, откривайки вашите отговори, лекувайки раните си, освобождавайки се от спомени, записи, програми и вярвания, емоционални блокажи и всичко, което възпрепятства вашата многоизмерна Същност да затрепти в най-ярките и чисти багри и съзвучия. 

Богата е палитрата ми от методи и похвати, за да мога да подбера тези, които най-добре ще паснат на индивидуалността ви, на потребностите ви, на конкретния проблем и степента, в която сте готови да се задълбочите.

Защото процесът на оздравяване и възвръщане на целостта и силата е индивидуално приключение, с индивидуални пътища, спирки, препятствия и ресурси.

В моята работа намират приложение:

 • техники за прочистване на мисловните пътеки и освобождаване на емоционални блокажи (от енергийната психология – EDxTM™ по Фред Гало, Метод на Мейс и др.);
 • техники за осъзнаване и освобождаване от родова обремененост;
 • (семейни) констелации и други методи от системната терапия;
 • резонантни средства и подходи, за свързване с първопричината, допускане и освобождаване на болезнените емоции (Карстен Пьотер, Тийл Слоун);
 • когнитивни техники за откриване и трансформиране на възпрепятстващи и неверни, но силно утвърдени мисловни конструкции – убеждения и вярвания, които възпрепятстват човека (напр. метод на Джордж Кели), работа с „аформации“ – алогични, обратно зададени въпроси, и др.;
 • Ненасилствена комуникация (Маршал Розенберг)
 • процесно ориентирани арт и „гещалт“ -прийоми, разкриващи достъп до неосъзнати теми и сенки (с бои, тесто, глина, природни материали, символи);
 • терапевтично писане и работа с приказки;
 • въображаеми пътешествия и техники за свързване и интегриране на вътрешното дете;
 • Биографична работа, генограма и други техники заимствани от логотерапията (Виктор Франкъл)
 • астропсихологичен анализ и работа с дванадесетте архетипа
 • техники за самолечение на био-информативно ниво (Грабовой и Петров), Математика на сърцето (Брус Липтън)
 • техники от Природния коучинг;
 • дихателни техники и техники за отпускане;
 • както и физически упражнения.

Работя само с ефективни методи, доказали се, както в работата ми с клиенти, така и приложени върху самата мен и моите близки.