Група за самопомощ и себепознание
„Да обикнеш и да бъдеш Себе си“

Ако чувствате необходимост систематично и последователно да се посветите на Себе си – на вашия богат вътрешен свят, да отработите свои наболели теми и се освободите от вече не служещи ви навици в рамките на ежеседмични интерактивни срещи, сте добре дошли в Работилница Свободолей. 

Участието в групата „Да обикнеш и да бъдеш Себе си“ ще ви бъде от полза, ако:

 • чувствате потребност от промяна в живота си и сте готови да допуснете промяна в себе си;
 • сте готови да поемете отговорност за чувствата, мислите и делата си;
 • сте отворени да допуснете други хора във вътрешния си свят, споделяйки с тях свои дълбоки теми;
 • желаете да излезете от водовъртежа на напрегнато ежедневие в служба на другите и се посветите на себе си и своя вътрешен свят;
 • изживявате кризисен период, не искате да натоварвате близките си, но имате потребност да изразите натежалите си чувства;
 • искате да погледнете на проблемите си от друг ъгъл;
 • сте готови да се конфронтирате със свои сенчести страни и да ги приемете и интегрирате в представата за себе си;
 • желаете да се изправите пред свои страхове и ги преодолеете;
 • желаете да работите по преодоляването на свои вредни навици и култивирането на нови, които ви носят сила, равновесие и добро самочувствие.
Група за личностна трансформация<br />
„Да обикнеш и да бъдеш Себе си“
Група за личностна трансформация „Да обикнеш и да бъдеш Себе си“
Група за личностна трансформация „Да обикнеш и да бъдеш Себе си“

Работилница Свободолей

Ще усвоите ефективни:

 • методи и практики за преодоляване на страхове, тревожност, гняв, зувство за вина, чувство за малоценност, симптоми на прегаряне и др.
 • техники за отпускане и балансиране на мъжките и женските енергии;
 • техники за прочистване на мисловните пътеки;
 • процесно-ориентирани арт-техники, разкриващи достъп до дълбоки подсъзнателни теми;
 • техники и практики за освобождаване от родова обремененост;
 • техники за свързване с „вътрешното дете“ и за интегриране на подтиснати същности и др.

Работилница Свободолей

Целим личностна трансформация в посока

 • Съзвучие между чувства, мисли и дела;
 • Устойчиво равновесие, повече спокойствие, гъвкавост и здраво себеотстояване във въртележката на забързаното ежедневие;
 • Себеутвърждаваща, здрава самооценка;
 • Запознанство със, приемане и обикване на цялото Себе си – не само на светлите, на харесваните и удобните за другите наши страни, а и на подтиснатите, наранените, нежеланите тъмни аспекти, чието интегриране е ключът към нашата най-силна, най-мъдра, най-добра и любяща версия;
 • Създаване на взаимоотношения с любимите хора и света, основани на приемане, доверие, здрави граници, почит и общуване без насилие;
 • Откриване и интегриране в живота на нови източници на радост и сила – здрави хранителни и двигателни навици, творчески дейности и практики укрепващи връзката ни с корена, със земята и връзката ни с божествения източник в нас.
Група за личностна трансформация „Да обикнеш и да бъдеш Себе си“
Работилница Свободолей

„Да обикнеш и да бъдеш себе си“

Както във всяка от терапевтичните групи, тъй и в тази важна предпоставка за участие е нашата безрезервна готовност да се отнесем с:

 • добронамереност
 • съпричастност
 • приемане
 • уважение и
 • търпение към другите участници и процесите, през които те минават.

 Така съвместно създаваме хармонично поле, в което се чувстваме защитени и окуражени да изразяваме чувства, мисли и идеи и да споделяме болките и радостите си с отворено сърце.

Провежда се всяка втора събота от 15:00 до 16:30 ч.

Тъй като броят на местата е ограничен, ви моля за заявка за участие преди всяка среща чрез кратко съобщение по вайбър или месинджър.

Очаквам ви с радост!

Цена: 15 лв.