Начало / Онлайн-тренинг / Работилница 2: „Изкуството да казваш Не“

Работилница: „Изкуството да казваш Не“

Теми в работилницата:

 • Добродетел ли е да откликваш винаги с Да?
 • Защо ни е трудно да казваме Не?
 • На кои хора от нашето обкръжение ни е „невъзможно“ да казваме Не?
 • Каква цена плащаме, казвайки Да, когато истинското ни желание е да кажем Не?
 • Има ли „здраво“ и „нездраво“ Не?.. Какви са хората, които изпадат в крайността на Не-реакцията?
 • Как се чувстваме, чувайки от другите Не?
 • Как се чувстваме, когато другите ни отговарят с Да, когато всъщност желаят да ни откажат? Чуваме ли скритото Не, зад привидното Да?.. А отразяваме ли това?
 • Какви качества притежава човек, който владее изкуството да казва Не?.. Какви взаимоотношения гради той/тя с другите хора?
 • Какви техники биха ни помогнали да се преборим с навика да откликваме винаги с Да?
 • Какъв е най-добрият начин да изразим нашето Не, без да нараним другия?
 • Как тялото ни „казва“ Не-то, което ние не можем да произнесем?

Тези и други важни въпроси ще получат отговор. Важни частички от пъзела на нашето себепознание ще си кацнат на мястото. Разбира се, нашата онлайн-среща би била само първата стъпка към овладяването на социалното умение, да казваме Не – осъзнаването от необходимостта да развием това умение у нас и първи допир до несъзнателните механизмите, които го правят за нас не така леко и спонтанно, както би ни се искало да бъде. Разбира се, само задълбочената вътрешна работа може да ни гарантира успех, лекота и хармонично овладяване на това ценно изкуство.

Цена: 20 лв.

Какво правим във всяка Работилница

Всяка Работилница се съсредоточава върху определен аспект на СИЛНАТА СОЦИАЛНА ИЗЯВА.

 1. Работилница: „Здрави Граници“
 2. Работилница: „Изкуството да казваш Не“
 3. Работилница: „Изкуството да постигнеш набелязаната Цел“
 4. Работилница: „Аз и мнението на другите за мен“
 5. Работилница: „Сила и увереност в светлината на прожектора“
 6. Работилница: „Изкуството – Обратна Връзка “
 7. Работилница: „Комуникация без насилие“
 8. Работилница: „Сила и увереност в процеса на конфликта“
 9. Работилница: „Здрава Самооценка – добро Самочувствие“
 10. Работилница: „Изкуството да се свържеш с чувствата си“