Начало / Онлайн-тренинг / Работилница 1: „Здрави Граници“

Работилница: „Здрави Граници“

Теми в работилницата:

 • Защо „Граници“?
 • Какво печелим и какво губим поставяйки граници?
 • Как разпознаваме „здравото“ от „нездравото“?
 • Какви характеристики описват човек със здрави граници? Какви взаимоотношения гради той/тя с другите хора?
 • Готови ли сме да уважим и оценим границите на другите, така както желаем това за себе си?
 • Кои са стъпките, които трябва да извървим? Кои не можем да пропуснем?
 • Кои техники и прийоми биха ни били от полза? Кои по-скоро ще ни възпрепятстват и усложнят взаимоотношенията ни с другите?
 • Как тялото ни отразява грубото прекрачване на границите ни и нашата неспособност да ги защитим? Какви симптоми, заболявания, неразположения отразяват това наше слабо място?
С поглед, жест, думи и дела – прекрачването на собствената граница може да се случи незабелязано или открито, волно или неволно, очаквано или неочаквано, с желание да ни „помогнат“ или с желание да ни подчинят или дори наранят. За съжаление още в най-ранна детска възраст болшинството от нас биваме „дресирани“ да приемаме вмешателство, доминантно поведение, контрол, назидателен тон, дори шамари от страна на възрастите за естествен феномен. НЕ Е. Колкото повече опознаваме себе си, силните и слабите си страни, възможностите си, истинските ни задължения и отговорности, толкова по-ясно усещане придобиваме за собствените си граници и при необходимост сме в състояние своевременно и адекватно да ги защитим.

Цена: 20 лв.

Какво правим във всяка Работилница

Всяка Работилница се съсредоточава върху определен аспект на
СИЛНАТА СОЦИАЛНА ИЗЯВА.

 1. Работилница: „Здрави Граници“
 2. Работилница: „Изкуството да казваш Не“
 3. Работилница: „Изкуството да постигнеш набелязаната Цел“
 4. Работилница: „Аз и мнението на другите за мен“
 5. Работилница: „Сила и увереност в светлината на прожектора“
 6. Работилница: „Изкуството – Обратна Връзка “
 7. Работилница: „Комуникация без насилие“
 8. Работилница: „Сила и увереност в процеса на конфликта“
 9. Работилница: „Здрава Самооценка – добро Самочувствие“
 10. Работилница: „Изкуството да се свържеш с чувствата си“